top of page
IMG_5139.jpeg

*English Below

Tone K. Henningsen Høie holder dette kommende broderikurset her i Stavanger hos Triangle Studio Stavanger! Hun har gledet håndverksentusiaster i over 20 år. På dette 6 ukers broderikurset vil Tone ha med seg et stort utvalg av materialer og et bredt utvalg av broderigarn, stoffer, mønstre og tilbehør fra anerkjente leverandører. Du finner alt du trenger for å starte eller videreutvikle broderiprosjektet ditt, enten du er nybegynner eller erfaren.

 

Tone er helt unik i sin pedagogiske veiledning og varme væremåte. Hun er en meget dyktig og kunnskapsrik håndverker.

 

Hun vil veilede deg med sitt varme smil fra grunnleggende søm til mer avanserte teknikker. Dette kurset er en flott mulighet til å lære nye ferdigheter, få inspirasjon og møte andre broderi-entusiaster.

 

Hos Triangle Studio Stavanger handler alt vi gjør om velvære, og Tones kurs vil handle om fellesskap: Hun har skapt et levende og inspirerende fellesskap for håndverksentusiaster. Vi tilbyr en plattform for å dele ideer, lære av hverandre og finne støtte og motivasjon.

 

Tone selv er drevet av en ekte lidenskap for håndverk og ønsker å inspirere andre til å utforske deres kreative side

 

Uttalelser:

Du får veldig god hjelp uansett kunnskapsnivå. Det er veldig trivelig å sitte med et håndarbeid og bli kjent med andre som har samme hobby. Det er et veldig vennlig og varmt miljø.

 

 

Hobbyer gir utrolig mye glede i hverdagen. Å skape noe alene eller sammen med andre er gull verdt. I 21 år har Tone hatt elever som har kommet med jevne mellomrom for å lære mer og for å hente inspirasjon. De lærer nye teknikker og ikke minst å stole på seg selv. Dette er ikke en konkurranse, men et sted å finne ro og glede i en travel hverdag.

English

Tone K. Henningsen Høie runs this upcoming embroidery course here in Stavanger at Triangle Studio Stavanger!  She has delighted craft enthusiasts for over 20 years. On this 6 week embroidery course Tone will bring with her a large selection of materials and a wide range of embroidery yarns, fabrics, patterns and accessories from reputable suppliers. You will find everything you need to start or further develop your embroidery project, whether you are a beginner or experienced. 

 

Tone is completely unique in her educational guidance and warm demeanor. A very skilled craftswoman, very knowledgeable.

 

She will guide you with her warm smile from from basic stitches to more advanced techniques. This course is a great opportunity to learn new skills, get inspiration and meet other embroidery enthusiasts.

 

At Triangle Studio in Stavanger, everything we do is about wellbeing and Tone’s course will be about Community: She has created a vibrant and inspiring community for craft enthusiasts. They offer a platform to share ideas, learn from each other and find support and motivation.

 

Tone herself is driven by a real passion for craftsmanship and wants to inspire others to explore their creative side

 

Testimonials: 

You get very good help no matter where you are on the scale. It is very pleasant to sit with a needlework and get to know others who have the same hobby. It is a very friendly and warm environment. 

 

 

Hobbies bring an incredible amount of joy in everyday life. Creating something alone or together with others is worth its weight in gold. For 21 years Tone has had students who have come at regular intervals to learn more and to get inspiration. They learn new techniques and, not least, to trust themselves. This is not a competition, but a place to find peace and joy in a busy everyday life.

bottom of page